Een goed samenspel van zuren en basen vormt in ons lichaam een voorwaarde voor gezondheid en vitaliteit.  Veel ziekten vinden hun oorsprong in een verstoring van de zuur-base-huishouding in het lichaam.  Bij veel mensen is er dan sprake van een acidose (overmatige verzuring), wat te zien is aan de Ph-waarde van de urine, die vastgesteld kan worden met behulp van een teststrip.

De Ph-waardenschaal dient om de sterkte van een zuur of een base aan te geven.  Deze schaal loopt van 0 tot 14, waarbij de middenwaarde 7 het neutrale punt is.  Water heeft een Ph van 7 en is dus neutraal.  Waarden lager dan 7 geven een zuur aan en hoe sterker het zuur is, des te lager is de Ph-waarde.  Ligt de waarde tussen 7 en 14, dan is de stof basisch (of alkalisch) en hoe hoger de waarde, hoe sterker de base.  Als zuren en basen bij elkaar komen, neutraliseren ze elkaar.

Ons bloed heeft een normale Ph-waarde van 7,35 tot 7,45 en is dus enigszins basisch.  De natuur geeft het biologisch evenwicht tussen zuren en basen slechts een heel beperkte speelruimte.  Het is voor alle funkties van ons lichaam van principieel belang, dat het evenwicht tussen zuren en basen binnen deze speelruimte blijft.

De strukturen en vloeistoffen in ons lichaam horen zuurvrij te zijn.  Door de overvloedige voeding van tegenwoordig is het evenwicht tussen basen en zuren echter vaak verstoord, omdat de meeste voedingsmiddelen een verzurende werking hebben op het lichaam.  Daardoor kan men, ook bij een evenwichtige voeding, aan een voortdurende overmatige verzuring lijden.  Tot de sterkste zuur-vormers behoren vlees, worst, bloem, koffie, zoetigheden en alkohol.  Vaak zijn de base-voorraden in het bloed uitgeput, waardoor de zuren niet geneutraliseerd kunnen worden en noodzakelijkerwijs in het lichaam achterblijven.  Dit zure milieu is erg gunstig voor urinezuur-aandoeningen als jicht, ischias, arthrose, gespannen spieren, botontkalking en demineralisering, het werkt een algemene verzwakking van het immuniteits- en regeneratiesysteem in de hand en vergroot daardoor de vatbaarheid voor infekties en slakvorming in de lichaamsweefsels.

De verzuring van het bloed en de weefsels vormt een voedingsbodem waaruit veel chronische aandoeningen kunnen ontstaan.  Om alle slak-afzettingen te verwijderen en de ideale Ph-waarde te herstellen, is het meestal noodzakelijk extra basische mineralen in te nemen.  Er bestaan basische mineralenpoeders, die de zuur-base-huishouding in het lichaam reguleren, de nierfunktie stimuleren, afvalstoffen afvoeren en door het oplossen van vetvoorraden voor een geleidelijk gewichtsverlies zorgen.  In geval van een verzuurde zuur-base-huishouding en om allerlei aandoeningen en ziekten te verminderen, terug te dringen of te genezen, wordt aanbevolen om de dagelijkse voeding aan te vullen met een basisch mineralenpoeder.

 

 

© 2007 www.4natur.com - De inhoud van deze website is alleen ter informatie en is niet bedoeld tot vervanging van het advies van uw eigen doctor of andere medische deskundigen. De inhoud is gebaseerd op zowel wetenschappelijke studies als ook op traditionele gebruiken en ervaringen welke niet wetenschappelijk gegrond zijn. U dient deze informatie niet te gebruiken voor het stellen van een diagnose noch voor het behandelen van gezondheidsproblemen of ziektes.
Basische Mineralen
Print
deutsch english español dutch