Chlorella pyrenoidosa is een ééncellige groene micro-alge.  Zij bestaat voor 60% uit plantaardig eiwit en bevat 19 aminozuren, waaronder de 8 noodzakelijke, die wij met onze voeding moeten opnemen, omdat ons lichaam ze niet zelf kan aanmaken.  Bovendien is chlorella een natuurlijke bron van mineralen, sporenelementen en vitaminen, vooral van vitamine B12.  Wanneer de algen in het menselijk lichaam komen, worden de celwanden doorlaatbaar, zodat de waardevolle inhoud makkelijker opgenomen kan worden.

Deze uit Azië stammende zoetwater-alge is met name zo uniek door haar hoge gehalte aan chlorofyl.  Chlorofyl kan zware metalen en andere schadelijke stoffen uit het milieu aan zich binden en vervolgens mee afvoeren.

Onder zware metalen verstaat men elementen als kwikzilver, lood, cadmium, kobalt en tin.  In de moderne tijd is de milieuvervuiling met zware metalen vele malen toegenomen.  Zo wordt een stedeling tegenwoordig 500 tot 1000 maal zwaarder belast dan vóór de industrialisering.  De mens neemt zware metalen op door het voedsel, met het drinkwater, bij het ademen, met de sigaretterook en zelfs via de  vullingen van tanden en kiezen.  Wanneer zich een verhoogde hoeveelheid zware metalen in het lichaam bevindt, wordt deze opgeslagen in de botten, lever, nieren en hersenen.  Als die zware metalen daar eenmaal zijn, kan het lichaam ze zeer moeilijk kwijtraken en kunnen ze daar tientallen jaren blijven, waarbij kleine hoeveelheden reeds tot velerlei klachten kunnen leiden.

Chlorella kan de afvoer van zware metalen uit het lichaam bevorderen.  De substanties die zich in de alge bevinden, kunnen de zware metalen aan zich binden, zodat deze schadelijke stoffen uit het lichaam afgevoerd kunnen worden.  Zo kan chlorella vergiftiging door zware metalen tegengaan.  Daarenboven ondersteunen deze substanties het eigen afweersysteem van het lichaam.

De afvoer van zware metalen door de chlorella-alge kan nog bevorderd worden door gelijktijdige opname van de vitaminen C en E, van zink en selenium en van de geneeskrachtige plant Mariadistel.  Verder is het innemen van chlorella na het aanbrengen van tand-vullingen die kwikzilver bevatten, een uitstekende voorzorgsmaatregel. 

 

 

 

© 2007 www.4natur.com - De inhoud van deze website is alleen ter informatie en is niet bedoeld tot vervanging van het advies van uw eigen doctor of andere medische deskundigen. De inhoud is gebaseerd op zowel wetenschappelijke studies als ook op traditionele gebruiken en ervaringen welke niet wetenschappelijk gegrond zijn. U dient deze informatie niet te gebruiken voor het stellen van een diagnose noch voor het behandelen van gezondheidsproblemen of ziektes.
Chlorella Algen
Print
deutsch english español dutch