Zink is een essentieel sporenelement en oefent vele funkties uit in het menselijk lichaam.  Het is een belangrijke bouwsteen in het stofwisselingsproces en in het eigen afweersysteem van het lichaam.

Een zinktekort kan zich op verschillende manieren uiten, b.v. door huideczeem, slechte genezing van wonden, geheugenstoornissen, een verzwakte afweer, haaruitval, onregelmatige groei van de nagels, cariës, maag/darmklachten en zenuwaandoeningen.

Voedingsonderzoekingen bevestigen, dat zinktekort vooral bij oudere mensen vaak gekonstateerd wordt.  De dagelijkse opname van zink bij deze groep mensen ligt tussen de 7 en 11 mg, hetgeen duidelijk te laag is, aangezien de aanbevolen dagelijks hoeveelheid op 15 mg ligt.  De oorzaken voor dit wijdverbreide zinktekort zijn zeer veelzijdig.  Hiertoe horen o.a. ontoereikende opname door verkeerde voeding, verminderde absorptie en verhoogde afscheiding, veroorzaakt door ziekten die vooral op hogere leeftijd vaker optreden.  Ook diabeten lijden vaak aan zinktekort.

Een aanvulling met zink op de dagelijkse voeding, bijvoorbeeld in de vorm van zinkgisttabletten, is derhalve bijzonder aan te bevelen wanneer men een dagje ouder wordt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2007 www.4natur.com - De inhoud van deze website is alleen ter informatie en is niet bedoeld tot vervanging van het advies van uw eigen doctor of andere medische deskundigen. De inhoud is gebaseerd op zowel wetenschappelijke studies als ook op traditionele gebruiken en ervaringen welke niet wetenschappelijk gegrond zijn. U dient deze informatie niet te gebruiken voor het stellen van een diagnose noch voor het behandelen van gezondheidsproblemen of ziektes.
Zink
Print
deutsch english español dutch