Carencia de concentración

Dificultad para estudiar

Olvidos

Perturbación de memoria, amnesia

Trastornos de concentración

 

Memoria
deutsch english español dutch